Givarbrev nr 1, 2020. Frida Fredin skriver från Libanon

Uppe i de Libanesiska bergen ligger den vackra Bekaa-dalen och staden Baalbeck, varifrån jag skriver detta. Jag och Louise Thorn är i Libanon för att göra Palestinagruppernas årliga uppföljning av projektet här som ingår i PCO-programmet.I Baalbeck finns det palestinska flyktinglägret Wavel Camp, som i folkmun kallas Al Jalil. I Al Jalil stödjer PGS organisationen Al Jalil Social Welfare Association och deras arbete med barnen som växer upp i denna hårda miljö. Lägret är bara 425 kvm och där bor cirka 350 familjer. Alla palestinska flyktingläger är kraftigt överbefolkade med enorma behov av allt och som vanligt är det barnen som drabbas hårdast. Centret är en av få platser där det finns en fysisk plats för barnen att både få studiero till läxor, men även plats för att leka, måla och vara barn på. Det är ett utbrett problem med att barn i flyktinglägren hoppar av skolan och börjar jobba i alldeles för ung ålder. Al Jalil Social Welfare Association försöker motverka det genom olika insatser som de riktar till både barn och föräldrar. Ofta i nära samverkan med UNRWA:s skola i lägret.

En kvinna som jag lärt känna i lägret är lärare på centret och hennes barn deltar i aktiviteterna. Hennes öde är svårt att ta in, men är talande för förhållandena i lägret. Hon är palestinier från Syrien, från det enorma flyktinglägret Yarmouk i Damaskus. I början av kriget i Syrien greps hennes man och är försvunnen sedan dess. Efter det flydde hon ensam med fyra barn till Libanon och hamnade i Al Jalil där hon och hennes barn bor i ett gammalt stall. Hennes öde är tyvärr inte ovanligt, men visar på det stora behov som finns för barnen som växer upp här, och att PGSs solidaritetsarbete är otroligt viktigt.

Nere vid södra gränsen, bara några mil norr om Palestina finns PGS andra partnerorganisation i Libanon, Naba’a – Development Action without Borders. Naba’a arbetar också med unga i de palestinska flyktinglägren. Bland annat erbjuder de kapacitetsstärkande utbildningar så att unga har en chans att få jobb. Palestinier är diskriminerade på arbetsmarknaden i Libanon med lagar som gör att de inte tillåts arbeta inom flera områden. Naba’a ger ungdomarna en chans till en egen försörjning som exempelvis frisör, och de har även fått en extrautbetalning från Palestinainsamlingen för att köpa in startpaket till studenterna.

Som ni kunnat läsa i tidigare givarbrev så genomfördes under 2019 en intern utvärdering för alla fem projekt som ingår i PCO programmet. Utvärderingen är till stor hjälp för oss när vi följer projektens utveckling och framsteg.

För att kunna fortsätta stödja organisationernas viktiga arbete så är givarna till Palestinainsamlingen otroligt viktiga, och ert månadsgivande möjliggör deras arbete!

Solidaritetshälsningar, Frida Fredin

Baalbeck, 2020-02-18