Miljarder i ekonomiskt stöd åt företag i israeliska bosättningar

Koalitionen Don’t Buy Into Occupation släpper idag en rapport som avslöjar att 672 europeiska finansinstitut har ekonomiska relationer med 50 företag som är aktivt involverade i israeliska bosättningar. Investeringarna uppgår till mångmiljardbelopp, trots att israeliska bosättningar är illegala enligt internationell rätt.

Flera svenska finansinstitut finns med på listan – däribland Swedbank, Investor AB, Industrivärden AB och Alecta. Dessa fyra finns med bland de tio pensionsfonder, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare som investerat allra mest i företag som är aktiva i bosättningar.

Läs mer och ladda ner rapporten här: https://dontbuyintooccupation.org.

Rapporten avslöjar att europeiska finansinstitut under perioden januari 2018 och maj 2021 bidrog med 114 miljarder USD i form av lån och teckningar och innehade investeringar till ett värde av 141 miljarder USD i aktier och obligationer i företag som är involverade i bosättningar.

Israeliska bosättningar är olagliga enligt internationell rätt och utgör handlingar som medför individuellt straffansvar som krigsbrott och brott mot mänskligheten enligt Romstadgan. Ändå fortsätter europeiska finansinstitut att investera mångmiljardbelopp i företag som är aktivt involverade i bosättningarna.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i det palestinska ockuperade området, Michael Lynk, skriver i ett förord ​​till DBIO-rapporten: ”Dessa företags engagemang i bosättningarna – genom investeringar, banklån, resursuttag, infrastrukturavtal och utrustnings- och produktleveransavtal – ger bosättningarna det oumbärliga ekonomiska syre som de behöver för att växa och frodas.”

I koalitionen Don’t Buy Into Occupation ingår 25 palestinska och europeiska organisationer. Palestinagrupperna är del av koalitionen genom European Coordination of Committees and Associations for Palestine, ECCP.