Israels ockupation måste få konsekvenser!

Foto: Activestills

FN:s säkerhetsråd har åter dömt ut Israels ockupation och bosättningspolitik på det palestinska Västbanken. Det är andra gången på sex år som säkerhetsrådet förklarat att den israeliska politiken är oacceptabel och måste upphöra. Liksom förra gången röstade inte ens USA mot beslutet. Nu måste ockupationen få konsekvenser!

Säkerhetsrådet sammanfattar:

att både israeler och palestinier har lika rätt till frihet, säkerhet, välstånd, rättvisa och värdighet

att två stater, Israel och Palestina, skall leva sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser enligt FN:s resolutioner

att man ser med “avsmak” på Israels planer på ytterligare expansion av bosättningar

att en fortsättning av bosättningspolitiken allvarligt hotar livskraften i en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser

att parterna måste upphöra med ensidiga åtgärder – speciellt gäller det Israels konstruktion och utbyggnad av bosättningar, konfiskering av palestinsk mark, förstörelse av palestinska hem och fördrivning av människor

att man fördömer allt våld mot civila, att parterna måste sluta uppmuntra till våld och den palestinska myndigheten måste fördöma och konfrontera terror

att parterna måste bevara lugn, avstå från provokationer, bygga förtroende och arbeta för tvåstatslösningen, se till säkerhet och välmående för alla civila, motarbeta religiös rasism och antisemitism och bevara de heliga platsernas historiska status

Det är fullkomligt unikt att ett land kan trotsa resolutioner och uttalanden från FN:s säkerhetsråd utan att det får några konsekvenser. Det är häpnadsväckande att demokratiska regeringar i väst som den svenska – som inte tvekar att till exempel kräva och införa sanktioner mot Rysslands ockupation av Ukraina – inte har några åtgärder att föreslå för att få slut på den israeliska ockupationen. Det har gått sex år av tystnad efter säkerhetsrådets viktiga resolution 2334. En tystnad som undergräver tilltron till hela det internationella rättssystemet.

Israels regering aviserar 10.000 nya bostäder på ockuperad mark. Beväpnade bosättare genomför, med arméns medgivande, attacker mot palestinska samhällen – bränner ner och förstör hem och egendom, skadar och dödar människor. Armén genomför massiva invasioner av palestinska städer och flyktingläger där soldater skjuter urskillningslöst mot civila. Det finns ingen tid att förlora. Tidpunkten att agera är – nu!

Gunnar Olofsson, Borås Palestinagrupp