Fångarnas dag – en påminnelse om palestiniers rättslöshet

I dag den 17 april uppmärksammas de palestinska fångarnas dag. En dag som påminner om att palestinier under ockupation är rättslösa. 

Erfarenheten av att vara frihetsberövad delas av närmare en miljon palestinier. Så gott som alla har någon i familjen som har avtjänat ett eller flera straff i israeliska fängelser. Bland de 4 450 palestinier som just nu avtjänar straff i israeliska fängelser finns sociala och politiska ledare, lärare, studenter, aktivister, journalister och kulturarbetare. Ockupationsmaktens militärlagar omfattar även barn: 500-700 minderåriga palestinier frihetsberövas varje år, vissa av dem så unga som tolv år. 

99 procent av alla palestinier som ställs inför militärdomstol döms som skyldiga. Många fångar utsätts för både fysisk och psykisk misshandel under gripanden, förhör och fängelsevistelse. Israel tillämpar rutinmässigt så kallat administrativt förvar, som innebär att fångar hålls fängslade utan att underrättas om vilka brott de anklagas för och utan rättegång. 

Palestinagrupperna kräver att Sverige följer sina skyldigheter enligt internationell rätt och verkar för att Israel hålls ansvarigt för alla brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive de systematiska kränkningarna av palestinska fångars rättigheter.