30 000 i upprop till regeringen: Skydda civilbefolkningen i Gaza!

Foto: Joudy Kharrat, manifestation i Halmstad

På några få dagar har drygt 30 000 personer ställt sig bakom Palestinagruppernas upprop adresserat till utrikesminister Tobias Billström, med kravet att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet.

Sedan den 8 oktober 2023 utsätts Gazas befolkning för de mest intensiva, obevekliga och urskillningslösa israeliska bombattackerna någonsin, som riktas mot bostäder, skolor, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen.

Skyldighet att ingripa
Alla som ställt sig bakom uppropet vill påminna den svenska regeringen om skyldigheten att ingripa om det finns tecken på att folkmord, etnisk rensning, krigsbrott eller brott mot mänskligheten begås. Den svenska regeringen har hittills inte levt upp till dessa skyldigheter, trots att den angripande parten, den israeliska armén, i skrivande stund har dödat fler än 4600 palestinier, varav många är barn, skadat drygt 14 000, tvingat hundratusentals människor på flykten för att sedan attackera områden de uppmanats att fly till, lagt hela kvarter i ruiner och strypt all tillförsel av elektricitet, vatten, mat, sjukvårdsmateriel och andra förnödenheter. Ohyggliga scener utspelas – otvetydiga brott mot internationell rätt och mot krigets lagar – framför världens ögon. Nödropen från människor i Gaza är öronbedövande, så även larmen från FN-organ som WHO, Unicef och UNRWA och humanitära organisationer. 

Otvetydiga krigsförbrytelser
Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser. Det gäller oavsett vilken part som utför dessa dåd. Ändå talar Sveriges regering inte klarspråk när det gäller Israels förbrytelser. Istället framställs de urskillningslösa attackerna på civila i Gaza som att Israel försvarar sig. De fruktansvärda dåd som Hamas utförde mot civila israeler den 7 oktober ska fördömas och utredas. Men det som Israel nu kallar vedergällning är krigsförbrytelser. 

Att Israel bryter mot internationell rätt är inte en åsikt, det är fakta. Att Israel ockuperar Palestina är fakta. Att Israel därtill under sexton år hållit Gazas befolkning under en blockad, som i sig står i strid med folkrätten och som orsakat en humanitär katastrof, är fakta. Redan 2017 förklarade en FN-rapport att Gaza passerat tröskeln för att vara möjligt leva i, på grund av belägringen och Israels många angreppskrig. Det som nu pågår är en mardrömslik upprepning av 2008, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 – men i en ännu värre omfattning. 

Vapenvila, skydd för civila och humanitär hjälp bara första steget
Det är en absolut, akut prioritet att pressa fram en vapenvila, att tillhandahålla skydd för civila och att tvinga Israel att tillåta införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet. Därefter måste det internationella samfundet ta omedelbara och kraftfulla steg mot en rättvis, fredlig lösning i enlighet med internationell rätt. Israels ockupation måste upphöra. Det är omvärldens, däribland Sveriges, skyldighet.

Utöver regeringens passiva hållning inför Israels grova överträdelser av internationell rätt, har man valt det här tillfället att stoppa biståndet till det palestinska civilsamhället. De dubbla måttstockarna undgår ingen. 

“Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter. Är det verkligen Sveriges synpunkt att palestinska liv är inte lika värdiga som israeliska? Är det verkligen Sveriges synpunkt att krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter är okej om det är “rätt” land som begår dem? Om det är så, då skäms jag över att bo här.” Signaturen Vedis, mittskifte.org/p/gaza 

Nu är det upp till bevis. Står Sverige för internationell rätt och mänskliga rättigheter?