FN:s generalförsamling antar resolution om eldupphör

Foto: FN

Resolutionen om eldupphör, skydd av civila och humanitärt tillträde gick igenom i FN:s generalförsamling – med stor majoritet!

Sverige röstade för resolutionen, som ett av 153 länder (10 röstade emot, däribland USA och Israel, och 23, däribland Storbritannien och Tyskland, avstod). Jubel och applåder utbröt i generalförsamlingens kammare när resultatet av omröstningen tillkännagavs.

Resolutionen, som kräver “en omedelbar humanitär vapenvila, en omedelbar och ovillkorlig frigivning av alla gisslan och att säkra humanitär tillgång”, upprepade också generalförsamlingens tidigare krav att alla parter ska uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt, “särskilt när det gäller skyddet av civila.”

Resolutionen är, precis som den resolution som FN:s generalförsamling antog den 27 oktober, icke-bindande. Det gäller nu att fortsätta pressa på för ett omedelbart eldupphör, för internationell rätt och mänskliga rättigheter!