Upprop överlämnat till Tobias Billström

Sedan bombningarna av Gaza började i oktober har Palestinagrupperna försökt förmå Sveriges regering att agera för eldupphör och i den akuta situtationen för skydd av civilbefolkningen. 43 000 personer har ställt sig bakom kraven och undertecknat uppropet Skydda civilbefolkningen i Gaza.

Måndagen den 18 december fick vi äntligen lämna över namnen till Tobias Billström genom UD:s presschef Karin Bolin. Vi kommer fortsätta framföra våra krav till utrikesministern.

Tack alla som undertecknat och spridit!

På fotot: PGS ordförande Henrik Carlborg och UDs presschef Karin Bolin.