Sydafrikas anmälan om folkmord

Sydafrika lämnade strax innan årsskiftet en anmälan till Internationella Domstolen om folkmordshandlingar genomförda och godkända av Israels regering och armé gentemot den palestinska befolkningen. Anmälan gäller kränkningar av Israels skyldigheter enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Sydafrika lämnade in anmälan till ICJ i enlighet med sina skyldigheter som stat ansluten till folkmordskonventionen – en skyldighet som delas av Sverige och alla andra stater som anslutit sig till konventionen.

Under förmiddagen den 11 och 12 januari kommer Internationella domstolens överläggningar livestreamas på domstolens webbplats, www.icj-cij.org/home och på FN:s Web TV, webtv.un.org/en:

Torsdag 11 januari kl. 10: Muntlig argumentation (Sydafrika)
Fredag 12 januari kl. 10: Muntlig argumentation (Israel)

Hela Sydafrikas anmälan finns också på ICJ:s hemsida www.icj-cij.org/home. Det är fruktansvärd men obligatorisk läsning!