Nu samlar vi in till UNRWA

FN varnar för att omvärldens stoppade stöd till UNRWA får katastrofala konsekvenser för befolkningen i Gaza. Det är bara UNRWA som har kapacitet att distribuera den hjälp som fler än två miljoner människor är i desperat behov av. 

Hundratusentals människor i Gaza är hemlösa, 85 procent av befolkningen är på flykt och det råder akut brist på mat, rent vatten och medicin. Människor riskerar att svälta ihjäl. I det läget drar Sverige och andra länder in stödet till UNRWA, som är den största humanitära organisationen i Gaza, med hänvisning till ännu outredda anklagelser som Israel riktat mot en handfull av UNRWA:s 13 000 anställda i Gaza. Att på lösa grunder stoppa biståndet innebär att överge den palestinska befolkningen när behovet av omvärldens stöd är som allra störst. 

Nu startar Palestinagrupperna en insamling till UNRWA och målet är 100 000 kronor på en vecka.

Ge valfritt bidrag via Palestinagruppernas 90-konto genom att swisha 1239011578 eller sätta in på pg 90 11 57-8. Märk betalningen UNRWA. 

Samtidigt som stöder till UNRWA stoppas är Israel föremål för en rättsprocess i Internationella domstolen (ICJ), anklagad för brott mot folkmordskonventionen. Detta har inte föranlett några förändringar i Sveriges relationer med Israel. 
Bland de provisoriska åtgärder som ICJ redan beslutat om, är att Israel måste ge tillträde till humanitär hjälp till civila i Gaza. Sverige är, precis som andra parter till folkmordskonventionen, ålagt att säkerställa genomförandet av de provisoriska åtgärderna för att förhindra folkmord samt att försäkra sig om att de inte själva är delaktiga i folkmord.

UNRWA ber om akut stöd till civilbefolkningen i Gaza och vi svarar. 

Läs FN:s uttalande om konsekvenserna av det stoppade biståndet

#DonatetoUNRWA