Agera nu! Israel måste följa ICJ:s beslut

Vi, civilsamhällsorganisationer över hela Europa, uppmanar våra regeringar att tvinga Israel att omedelbart följa Internationella domstolens beslut, och att uttrycka sitt fulla stöd för Sydafrikas anmälan till ICJ.

Med ett knapptryck kan du skicka ett brev till utrikesdepartementet och Sveriges FN-ambassadörer! https://eccp.eaction.online/urgent_call_sweden

Den 26 januari bekräftade Internationella domstolen (ICJ), världens högsta rättsliga instans, att det finns risk att Israel begår folkmord mot 2,3 miljoner palestinier i det ockuperade och belägrade Gaza. Domstolen beslutade om provisoriska åtgärder, framförallt att Israel omedelbart sätter stopp för alla folkmordshandlingar. I åtgärderna ingår också att humanitärt bistånd släpps in i Gaza.

Sedan dess har Israel uppenbart trotsat domstolsutslaget och det är nu upp till andra stater som är parter till folkmordskonventionen att sätta press på Israel. Över hela Europa går civilsamhället samman i en uppmaning till våra regeringar att tvinga Israel att följa ICJ:s beslut.

Skriv brev till UD och Sveriges FN-ambassadörer här.