Internationella domstolens rådgivande yttrande om Israels ockupation

Parallellt med Sydafrikas anmälan av Israel till Internationella domstolen (ICJ) för brott mot folkmordskonventionen, inleds nu en annan process i ICJ. Den rör Israels ockupation av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem som pågått sedan 1967. Enligt en resolution i FN:s generalförsamling från 2022 ska ICJ avge ett rådgivande yttrande om de rättsliga konsekvenserna av Israels ockupation, bosättning och annektering av det palestinska området, samt konsekvenserna av Israels agerande för andra stater och för FN.

Följ överläggningarna i Internationella domstolen: https://webtv.un.org/en/schedule

Idag inleddes offentliga överläggningar i ICJ i Haag, där representanter för 52 stater deltar för att ge exempel på Israels omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell rätt. Först ut var juridiska experter utsedda av den palestinska myndigheten. Överläggningarna fortsätter under veckan. Det är inte känt när domstolens yttrande tillkännages men det kommer troligtvis att dröja flera månader.

Att ICJ uttalar sig om Israels ockupation är historiskt, liksom antalet stater som deltar i processen – det största antalet parter i något enskilt rättsfall sedan Internationella domstolen inrättades 1945. Men ett rådgivande yttrande är inte bindande. Det blir upp till FN:s medlemsstater att agera för att verkställa domstolens rekommendationer. Redan 2004 kom ICJ med ett rådgivande yttrande om muren som Israel då börjat bygga. Enligt yttrandet är den del av muren som byggts inne på palestinskt ockuperat område olaglig och ska rivas – men tjugo år senare står muren kvar.

Inte ens världens högsta rättsliga instans kan ensam avsluta ockupationen och förtrycket mot palestinier. Oavsett utgång i de nu aktuella rättsprocesserna i ICJ är det upp till oss alla att fortsätta pressa på för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier.