Häv associationsavtalet!

Vi vill att Sverige verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs.

EU är idag Israels viktigaste handelspartner och Israel åtnjuter ett mycket förmånligt associationsavtal med de europeiska medlemsländerna. Eftersom Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde det ha suspenderats för länge sedan. Nu, när Israels agerande i Gaza och på Västbanken fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer över hela världen och när den israeliska regeringen är föremål för två olika rättsprocesser i världens högsta juridiska instans – varav den ena gäller folkmord – är det hög tid att EU sätter press på Israel. Det är tydligt att påtryckningar i ord inte är verksamma när det gäller att förmå den israeliska regeringen att upphöra med brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

Läs mer och agera!