BDS – Bojkott, desinvesteringar och sanktioner

Israel som har ockuperat Palestina sedan 1967 bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Förtrycket av palestinier hårdnar för varje dag som går och det är uppenbart att Israel saknar vilja till en rättvis och hållbar fred. Det räcker inte att gång på gång konstatera att Israel varken respekterar folkrätten eller de mänskliga rättigheterna, det krävs handling. 

BDS-rörelsen leds av palestinier och grundades via ett upprop för frihet, rättvisa och jämlikhet. Uppropet lanserades 2005 av 170 palestinska organisationer och uppmanar omvärlden till olika former av icke-våldsåtgärder mot Israel tills att landet handlar i enlighet med den internationella rätten genom att:

  • Avsluta ockupationen; 
  • Erkänner israels arabisk-palestinska medborgare fulla civila rättigheter; samt,
  • Respekterar, skyddar och främjar de palestinska flyktingarnas rätt till återvändande i enlighet med FN:s resolution 194.

Rörelsen organiseras och koordineras av The Palestinian BDS National Committee (BNC). Det upprop som rör kulturell och akademisk bojkott administreras av The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI).

Även om BDS-rörelsen inte bara tar sikte på den enskilde konsumenten (bojkottplanet) utan även företag (desinvesteringsplanet) och stater (sanktionsplanet) så är det i gräsrötterna den får sin grundläggande kraft och näring. När politiker och andra makthavare misslyckas med att hålla Israel ansvarigt för alla folkrättsöverträdelser mot palestinierna så är det extra viktigt att alla vi tillsammans står upp för de mänskliga rättigheterna och bildar den ryggrad som behövs för att saker ska börja hända även på ett högre politiskt plan. BNC har under det senaste året arbetat med att etablera ett allt bredare och starkare europeiskt BDS-nätverk. Palestinagrupperna är en del av den internationella BDS-rörelsen. 

En annan viktig sak är att BDS-rörelsen bojkottar medverkan till folkrättsliga överträdelser, däremot aldrig på individuell basis. BNC och PACBI är fullkomligt yttrandefrihetsfrämjande enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och avvisar principiellt all bojkott av individer baserad åsikt eller identitet (t.ex. medborgarskap, etnicitet, kön eller religion). Däri ligger grundförklaringen till att BDS-rörelsen är djupt anti-rasistisk och anti-diskriminerande.

Läs mer: The Palestinian BDS National Committee https://bdsmovement.net/