BDS – Bojkott, desinvestering och sanktioner

Israels ockupation av Palestina bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Förtrycket av palestinier hårdnar för varje dag som går och det är uppenbart att Israel saknar vilja till en rättvis och hållbar fred. Det räcker inte att gång på gång konstatera att Israel varken respekterar folkrätten eller de mänskliga rättigheterna, det krävs handling. 

BDS-rörelsen leds av palestinier och grundades 2005 via ett upprop för frihet, rättvisa och jämlikhet. BDS-rörelsens kärna är den enkla principen att palestinier har rätt till samma rättigheter som resten av mänskligheten.

BDS-uppropet lanserades av 170 palestinska organisationer och har växt till en global rörelse med fackförbund, studentföreningar, kyrkor, organisationer och gräsrotsinitiativ. Inspirerade av den sydafrikanska anti-apartheidrörelsen uppmanar BDS-rörelsen till ickevåldsaktioner tills Israel agerar i enlighet med internationell rätt genom att:

  • Upphöra med ockupationen; 
  • Erkänna Israels palestinska medborgare fulla medborgerliga rättigheter;
  • Respektera de palestinska flyktingarnas rätt till återvändande i enlighet med FNs resolution 194.

Även om BDS-rörelsen inte bara riktar sig till den enskilde konsumenten (bojkott) utan även till företag (desinvestering) och stater (sanktioner), är det i gräsrötterna den får sin kraft och näring. När politiker och andra makthavare så uppenbart misslyckas med att hålla Israel ansvarigt för alla folkrättsöverträdelser mot palestinierna, är det extra viktigt att vi tillsammans står upp för de mänskliga rättigheterna och bildar den kraft som behövs för att förändring ska börja ske även på ett politiskt plan.

Palestinagrupperna är del av den internationella BDS-rörelsen, som växer sig allt starkare. BDS-rörelsen koordineras av The Palestinian BDS National Committee (BNC). Det upprop som rör kulturell och akademisk bojkott administreras av The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI).

BDS-rörelsen bojkottar medverkan till folkrättsliga överträdelser, däremot aldrig på individuell basis. BNC och PACBI står helt bakom FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och avvisar principiellt all bojkott av individer baserad på åsikter eller identitet (t.ex. medborgarskap, etnicitet, kön eller religion). BDS-rörelsen är djupt antirasistisk och antidiskriminerande.

Läs mer på bdsmovement.net.