Organisationer

NGO:s i Palestina och Israel

Active Stills

ActiveStills är ett fotokollektiv som använder fotografi som verktyg för social förändring. De kämpar för ett slut på ockupationen och mot rasism och förtryck i alla former.

alQaws

Palestinsk organisation som arbetar med HBTQ-frågor.

Breaking the Silence

En grupp av före detta israeliska soldater som valt att berätta om övergrepp som begås i Palestina av den israeliska armén.

BT'selem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter i Palestina. Fakta och rapporter.

Coalition of Women for Peace

En koalition av nio fredsorganisationer bestående av israeliska, judiska och palestinska kvinnor.

Combatants for Peace

En rörelse som bildades av före detta israeliska soldater och palestinska ”fighters”. De har lämnat sina vapen och arbetar fredligt för att få ett slut på ockupationen.

Gush Shalom

Gush Shalom arbetar främst med opinionsbildning i det israeliska samhället mot ockupationen.

Jahalin Solidarity

Arbetar med beduiner, främst de som bor i Area C och Östra Jerusalem och som hotas av fördrivning.

Kairos Palestine

Kairos Palestina är en kristen organisation som 2009 gav ut dokuemtet Ett sanningens ögonblick (A Moment of Truth), även känt som Kairosdokumentet. Organisationen arbetar för ett slut på Israels ockupation och en rättvis fred.

Negev Coexistence Forum for Civil Equality (NCF)

NCF arbetar för fulla rättigheter för alla som bor i Negev/Naqaböknen i Israel och mot diskrimineringen av beduinerna där.

New Profile

Israelisk feministisk organisation som arbetar mot det militariserade samhället i Israel. Stödjer unga som vägrar att göra militärtjänst i Israel.

Parents Circle - Families Forum

Israeliska och palestinska familjer som verkar för fred genom sitt arbete med att omvärdera synen på motparten i konflikten.

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (Passia)

Passia är en organisation som arbetar med att sprida kunskap om Palestina genom att analysera aktuella politiska frågor, akademisk forskning och publicera olika rapporter. Fakta, statistik och kartor.

Palestinian BDS National Committee

En koalition av palestinska civilsamhällsorganisationer som leder och samordnar den internationella
BDS-rörelsen.

Peace Now

Israels äldsta fredsorganisation med bra information om bosättningar.

PNGO

The Palestinian Non Governmental Organisation Network (PNGO) är en paraplyorganisation för palestinska NGO:s. Syftet med nätverket är att stärka det civila samhällets demokratiska krafter.

Ta’ayush

Ta’ayush är en gräsrotsorganisation som bildades av palestinier och israeler som tillsammans verkar mot rasism och segregation.

FN-organ och internationella organisationer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, som brukar förkortas Unesco bildades 1945 och är ett av Förenta nationernas 15 fackorgan.

United Nations Development Programme (UNDP)

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

United Nations Office for Humanitarian Affairs (OCHA)

FN:s organ för samordning av humanitärt bistånd. Arbetar med observation av den humanitära situationen.

United Nations Population Fund (UNFPA)

FN-organ som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa världen över. FN:s befolkningsfonds arbete ska syfta till alla kvinnors, mäns och barns rättigheter att kunna leva hälsosamma liv.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA är FN:s organ för de palestinska flyktingarna. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, infrastruktur i flyktinglägren, samt akuthjälp.

Svenska organisationer och myndigheter

Act Svenska kyrkan

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. De arbetar för en rättvis fred och ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp.

Studieförbundet Bilda

Förbundet är ett av Sveriges tio studieförbund och erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. De är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem.

Diakonia

Diakonia arbetar tillsammans med lokala partners för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. De har ett kontor och flera samarbetspartners i Palestina.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI)

Eappi är ett internationellt följeslagarprogram i Palestina och Israel. Syftet med den internationella närvaron är att stärka respekten för folkrätten, samt att stödja utsatta grupper– såväl palestinier som israeler.

Folke Bernadotteakademin

Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. De arbetar med utbildning, internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete.

ForumCiv

ForumCiv arbetar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Forum Civs projektstöd riktar sig till organisationer som arbetar för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom.

Globalportalen

Globalportalen drivs av ForumCiv består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Individuell Människohjälp (IM)

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Bedriver verksamhet på Västbanken och i Gaza.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf)

Ett forum för judar i Sverige med syftet att aktivt arbeta för fred mellan israeler och palestinier. JIPF-bladet, JIPFs nyhetsblad kommer ut ca fyra gånger per år.

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. De finns på plats i drygt 20 länder och har flera kontor i Mellanöstern. De arbetar för att stödja kvinnor och ge dem makt över sina egna liv och inflytande i samhället.

Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. I Palestina arbetar Palmecentret med marginaliserade grupper, framförallt ungdomar och kvinnor. Syftet är att ge kunskap om rättigheter, och uppmuntra till en aktiv roll för att bidra till förändring.

Ship to Gaza

Gräsrotsrörelse som jobbar för att bryta blockaden mot Gaza.

Sida

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med utvecklingssamarbete.

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer i Sverige såväl som i andra länder. Har bland annat i samarbete med lokala partnerorganisationer genomfört ICJ-S en utbildning för verksamma jurister och juridikstuderande i Gaza.

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet har förutom sitt mångåriga politiska engagemang nära kontakter med fredsrörelser och människorättsorganisationer både i Israel och Palestina. Med stöd från Olof Palmes Internationella Center bidrar de ekonomiskt till den partipolitiskt oberoende organisationen Civitas arbete med att utbilda ungdomar i Gaza i demokratifrågor.

Svenska utrikesdepartementet (UD) Mellanöstern och Nordafrikaenheten (MENA)

Enheten ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Mellanöstern, inklusive Iran och Irak, samt Nordafrika. Enheten svarar också för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

We Effect

We Effect (tidigare Kooperation utan Gränser) är en biståndsorganisation som bildades 1958 av den svenska kooperationen. Bedriver utvecklingsprojekt inom jordbruksfrågor i Palestina.

NGO:s som arbetar med internationell rätt och mänskliga rättigheter

Acri – The Association for Civil Rights in Israel

Acri är Israels äldsta organisation för mänskliga rättigheter och hanterar hela spektrat av rättigheter och medborgerliga fri- och rättighetshetsfrågor i Israel och Palestina.

Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Människorättsorganisation med speciellt fokus på diskrimineringen av den arabiska minoriteten med israeliskt medborgarskap i Israel.

Al Haq

En oberoende NGO som arbetar för mänskliga rättigheter i Palestina sedan 1979. Etablerades för att försvara mänskliga rättigheter och ett demokratiskt rättssystem på palestinskt område.

Al Mezan

En människorättsorganisation i Gaza

Birzeit University – Institute of law (IoL)

Institution som arbetar för att modernisera och utveckla rättssystemet i Palestina. Bland annat erbjuder man utbildningar både på akademisk och på yrkesmässig nivå.

B'Tselem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar med att väcka debatt i det israeliska samhället om ockupationen i Palestina. Skriver rapporter, tidskrifter, faktablad och kartor.

Civil rights defenders

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. De bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Defence for Children International Palestine (DCI/PS)

Arbetar för att främja och försvara barns rättigheter. Dokumenterar och övervakar övergrepp mot barn. Ger juridisk hjälp till barn och deras familjer.

Diakonias IHL-program

En resursdatabas om Internationell humanitär rätt.

Hamoked

HaMoked är baserade i Jerusalem och ger stöd till palestinier som lever under israelisk ockupation och som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter.

Human Rights Watch

Human Rights Watch en oberoende organisation som försvarar mänskliga rättigheter världen över. Varje år publicerar Human Rights Watch mer än 100 rapporter och sammanställningar av hur de mänskliga rättigheterna respekteras.

International Commission of Jurists (ICJ)

Arbetar med tolkning av internationell lag och implementeringen av de mänskliga rättigheterna.

Jewish Voice for Peace

Fredsaktivister som verkar för fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Centrets arbete är baserat på dokumentation och undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter samt juridisk rådgivning för privatpersoner och grupper.

Physicians for Human Rights

En israelisk människorättsorganisation som arbetar för rätten till hälsa, för både israeler, palestinier och flyktingar som befinner sig i Israel.

Rabbies for Human Rights

Arbetar för religionsdialog och för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska områdena.

The Public Committee Against Torture in Israel

Människorättsorganisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska följas i de israeliska fängelserna där bland annat tortyr används som förhörsmetod.

Yesh Din – Volunteers for Human Rights

En israelisk frivilligorganisation som bildades 2005 och har sedan dess arbetat för att skydda de mänskliga
rättigheterna för palestinier som lever under israelisk ockupation. De arbetar för ett stopp på ockupationen.

Nyhetskanaler

Al Jazeera English

Internationell nyhetssida med stort fokus på Mellanöstern.

MEM, Middle East Monitor

Nyheter, artiklar, rapporter, forskning.

Electronic Intifada

Nyheter och analyser

This week in Palestine

Magasin som både trycks och finns på nätet. Artiklar om palestinska idrott och kultur. Kalender med evenemang i Palestina.

+972

Ett bloggkollektiv som publicerar nyheter, analyser och videos.

Haaretz

Israelisk dagstidning med nyheter, debatt och analyser från Israel och Palestina.