Medborgarinitiativ

EU: inför ett förbud mot handel med illegala bosättningar!

Medborgarinitiativet Stop Trade with Illegal Settlements har som mål att samla in en miljon underskrifter från EU-medborgare som kräver ett slut på all handel med bosättningar på ockuperat område. 

Tillsammans kan vi få EU att ta ansvar

Europakommissionen har ett ansvar att skydda efterlevnaden av internationell rätt och förhindra att både företag och individer gör vinster genom import från, export till eller investeringar i illegala bosättningar på ockuperat område. Nu är det upp till oss att se till att EU tar sitt ansvar.

Din röst kan vara avgörande!

Med en miljon underskrifter från medborgare i EU-länder kan vi få Europakommissionen att anta ett allmänt förbud mot handel med illegala bosättningar. En stor utmaning, men vi klarar det tillsammans! 

Följ och dela: stopsettlements.org
#StopTradewithSettlements

Se till att den gemensamma handelspolitiken är i överensstämmelse med EU-fördragen och förenlig med internationell rätt

Ämnet för det föreslagna medborgarinitiativet är följande: ”Reglering av kommersiella transaktioner med ockupationsmaktens enheter baserade på eller med verksamhet i de ockuperade områdena genom att förbjuda införsel till EU-marknaden av produkter därifrån.” I egenskap av fördragens väktare måste kommissionen se till att EU:s politik är konsekvent och förenlig med de grundläggande rättigheterna och internationell rätt på alla EU-lagstiftningens områden, även den gemensamma handelspolitiken. Den måste lägga förslag på rättsakter baserade på den gemensamma handelspolitiken som hindrar EU-bolag från att både importera produkter med ursprung i olagliga bosättningar på ockuperade områden och exportera till sådana områden i syfte att bevara den inre marknadens integritet och varken stödja eller bistå vidmakthållandet av sådana olagliga situationer. Initiativet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt inom ramen för den gemensamma handelspolitiken som är av allmän karaktär och inte är inriktad på något specifikt land eller område.