God Jul och Gott Nytt År i solidaritetens tecken

Inget är sig likt den här jul- och nyårshelgen. Över det som ska vara en glädjefylld tid med avkoppling och gemenskap med nära och kära, ligger förtvivlan, vanmakt och ilska över att de ohyggliga brotten mot människor i Palestina fortsätter dag efter dag. 

I Gaza är nästan 90 procent av invånarna nu tvångsfördrivna från sina hem och dödssiffrorna stiger i vansinnig takt, omkring 20 000 döda och många fler skadade. Bostäder, skolor, sjukhus, vägar, reningsverk och annan livsviktig infrastruktur är förstörd och tillgången till mat, rent vatten och bränsle har strypts. Sjukdomar och svält hotar att ta lika många liv som Israels bombningar. På Västbanken är situationen också katastrofal. I skuggan av kriget i Gaza invaderas städer, byar och flyktingläger av armén och bosättare. 

I Betlehem har de kristna kyrkorna ställt in julfirandet. Den lutherska kyrkan har bestämt att julkrubban ska återspegla verkligheten för barn som föds i Palestina idag, och Jesusbarnet är placerat bland spillror och förödelse. Kyrkorna har gemensamt vädjat om eldupphör.

Året som gått, har inte heller varit som något annat. Det systematiska våldet mot palestinier har eskalerat, liksom fördrivningen av människor från sina hem och marker, i takt med alltmer extrema utspel från Israels mest högernationalistiska regering någonsin. Och så under årets sista månader kriget mot Gaza, som trots dagliga krigsförbrytelser och massakrer inte rubbat stödet för ockupationsmakten bland beslutsfattare i Sverige och Europa. 

Att makthavares inställning till Israel inte har stöd hos majoriteten av de människor de är satta att representera, har blivit allt tydligare i takt med att förtrycket av palestinier hårdnat. Under de dryga två månader som den israeliska staten utsatt civila i Gaza för urskillningslösa bombattacker har solidariteten växt för varje dag. Demonstrationer, manifestationer, insamlingar och initiativ som Kulturhjälpen och Alternativa Musikhjälpen har genomförts i hela landet, nya rörelser har bildats, bland dem studentgrupper som gått samman i vårt nätverk Tuesdays for Palestine. Vårt upprop till utrikesministern samlade på kort tid drygt 43 000 underskrifter. Medlemmar och följare strömmar till Palestinagrupperna och engagemanget överträffar allt vi upplevt tidigare.

Vi går in i julhelgen med stor oro inför vad som kan bli följden av att uppmärksamheten avtar under högtiderna. Därför ber vi dig att fortsätta sprida information, fortsätta delta i manifestationer, fortsätta förstärka rösterna från Gaza och Västbanken – fortsätta vara aktiv på alla sätt du kan. Vi måste gemensamt hjälpas åt att hålla fokus på Palestina.

I skrivande stund pågår intensiva överläggningar i FN. Oavsett om ett eldupphör kommer till stånd eller ej: solidariteten och engagemanget kommer att fortsätta vara livsviktigt.

Det tog drygt 60 dagar av folkliga protester och påtryckningar innan Sverige röstade för eldupphör i en icke-bindande resolution i FN:s generalförsamling. Vi har inget annat val än att fortsätta pressa på för att regeringen ska agera i enlighet med internationella rätt, för eldupphör, skydd av civilbefolkningen och för en långsiktig, rättvis fred.

Tack för det här året, tack för engagemanget för frihet och rättvisa! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År i solidaritetens tecken!