Det här är apartheid

  • Två olika rättssystem, ett militärt och ett civilt, för palestinier och israeler 
  • Militär kontroll, systematiskt förtryck och institutionaliserat våld gentemot den palestinska befolkningen
  • Palestiniers rörelsefrihet begränsas genom t.ex. vägspärrar, murar, separata vägar och snåriga tillståndssystem
  • Palestinsk mark beslagtas och invånarna tvångsförflyttas
  • Palestinier fråntas rätten att påverka politiska beslut som berör dem
  • Palestinier hindras från att utöva sina grundläggande rättigheter – till exempel att arbeta, utbilda sig, ha tillgång till rent vatten och sjukvård, och uttrycka sina åsikter

Ett sådant system kallas apartheid. 

Att Israel gör sig skyldigt till apartheid har bland annat konstaterats av Amnesty International, B’Tselem, Yesh Din, Human Rights Watch, flera av FN:s särskilda rapportörer och folkrättsexperter. 

Apartheid är ett brott mot mänskligheten.

Begreppet apartheid, åtskillnad på afrikaans, har sitt ursprung i det rasistiska system som regimen i Sydafrika utövade fram till 1990-talet men är numera ett universellt rättsligt begrepp. Apartheidkonventionen (The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid) antogs av FN:s generalförsamling 1973. Den definierar brott mot mänskligheten som begås genom apartheid som ‘omänskliga gärningar’ vars syfte är att upprätthålla ett systematiskt förtryck och dominans av en etnisk grupp över en annan. 

I området mellan Jordanfloden och Medelhavet bor fjorton miljoner människor. De bor i Israel och på de ockuperade palestinska områdena Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. I praktiken lyder alla under samma regering, den israeliska. Den israeliska staten har delat upp området och invånarna i flera separata enheter, där den judisk-israeliska befolkningen åtnjuter andra rättigheter och privilegier än den palestinska.  

Det är en smärtsam verklighet, men det är en verklighet som har skapats av människor och människor kan förändra den. Det har gjorts förut och tillsammans kan vi göra det igen. Det internationella samfundet måste agera – är skyldigt att agera – för att riva apartheids murar.

LÄS MER

Fakta om apartheid

Amnesty: Israel bedriver apartheid

B’Tselem: Det här är apartheid

Human Rights Watch: Israel bedriver apartheid

Q&A med B’Tselem

Temaskrift 2021: Apartheid och ockupation

Att beväpna apartheid

Temaskrift 2011: Kolonialism och apartheid

Sydafrikansk rapport visar israelisk apartheid