Nyhetsarkiv

  • PGS välkomnar ett erkännande av Palestina 2014-10-09 - PGS välkomnar regeringens besked att erkänna Palestina som stat och ser det som mycket hoppfullt att statsminister Stefan Löfven redan i regeringsförklaringen klargjorde att Sverige kommer att agera för palestiniernas rättigheter. Vi tror att Sveriges erkännande av Palestina kommer att leda till att fler länder följer efter och att Palestinas status höjs, vilket ger palestinierna… Läs hela
  • Uttalande från Palestinagrupperna i Skåne och Halmstad 2014-10-05 - PGS lokalgrupper i Skåne och Halmstad har vid ett regionmöte i Malmö söndagen den 5 oktober 2014 antagit följande uttalande: Till Sveriges regering. Vi ser det som mycket positivt att Sveriges nya regering i sin regeringsförklaring tydligt klargjort, att Sverige ska erkänna staten Palestina. Det är ett välkommet och glädjande besked, som vi till fullo… Läs hela
  • Partierna om Palestina och Israel 2014-09-05 - PGS har inför valet 2014 skickat ut en enkät till samtliga nuvarande riksdagspartier och Feministiskt Initiativ med ett antal frågor som rör Palestina och Palestina/Israel-konflikten. I teorin är majoriteten av de politiska partierna i Sverige, liksom EU och FN överens om att ockupationen ska upphöra och att palestinierna har rätt till en egen stat. Det… Läs hela
  • Palestinas barn 2014-09-01 - Man ser dem leka på Gazas stränder och springa i Västbankens gränder. De kikar ut ur dörröppningar i Östra Jerusa­lem, och i Ramallah, Hebron och Nablus ser man dem gå längs vägarna i välstruk­na skoluniformer. De sparkar på fotbol­lar och tomma plastflaskor, bär omkring på sprattlande katter och slickar på glass­pinnar. De cyklar, ritar, läser… Läs hela
  • Öppet brev till Sveriges regering 2014-08-08 - Palestinagrupperna i Sverige, PGS, kräver att Sveriges regering fördömer Israels attacker på Gaza, som utgör en veritabel massaker på civila, många av dem barn. Sverige bör, som flera andra länder, agera på diplomatisk nivå gentemot Israel, avbryta sitt militära samarbete med ockupationsmakten och med kraft verka för att EU inför sanktioner mot Israel och fryser… Läs hela
  • Hallå världen, Palestina anropar! 2014-06-23 - Den israeliska arméns offensiv har ökat i omfattning och i styrka. Så fort solen går ner sprids skräcken över ockuperad palestinsk mark och de israeliska soldaterna samlas i hundratal för att inta stad efter stad på Västbanken. Soldaterna går från hus till hus och sprider skräck, slår sönder allt i deras väg. Hotar och misshandlar, sprider rädsla,… Läs hela
  • Erkänn Palestinas nya enhetsregering! 2014-06-03 - Palestinagrupperna i Sverige, PGS, uppmanar Sveriges regering, att uttala sitt stöd för den nya palestinska samlingsregeringen, som utsågs igår, 2 juni 2014. Denna enhetsregering är en frukt av försoningssträvanden mellan Fatah och Hamas och ett välkommet svar på det palestinska folkets önskan om enighet i kampen för en varaktig lösning på Israel/Palestinakonflikten. Den nya regeringen… Läs hela
  • Några av ungdomarna i Rashedieh som deltar i projektet Ungdomar tar plats i Rashedieh och El Buss 2013-10-11 - Då var det dags att följa upp våra nya projekt i Libanon. Sedan 2013 har vi två nya projekt igång. Med finansiering från Forum Syd under två år så stödjer PGS ett fyrtiotal ungdomar i ett ”Youth Empowerment” projekt med Naba’a i två flyktingläger utanför Tyr: Rashedieh och El Buss. Tillsammans med stiftelsen Rights Now,… Läs hela
  • Idrott under ockupation 2013-09-13 - Idrotten enar och stärker - ger samhörighet, identitet och stolthet När judiska invandrare började komma till dåvarande Palestina i början av 1900-talet byggde de inte bara kibbutzer, skolor och synagogor; de byggde också sportklubbar, som de gav namn ur den bibliska historien. De visste att en idrottsrörelse är en viktig del av den nationella kampen.… Läs hela
  • Ny våg av kritik mot SodaStream 2013-04-01 - Företaget SodaStream marknadsför sig som miljövänliga och etiskt ansvarsfulla, men detta döljer en ful sanning: företaget har sin huvudsakliga produktionsanläggning i bosättningen Ma’ale Adumim på ockuperad palestinsk mark. Bosättningar är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett krigsbrott. Det faktum att SodaStreams kolsyreapparater fortsätter att tillverkas i den israeliska bosättningen har uppmärksammats i såväl utländsk… Läs hela