Nyhetsarkiv

  • Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina 2011-11-09 - Temaskriften Kolonialism och apartheid - Israels ockupation av Palestina, handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för.I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid.Genom reportage, artiklar och intervjuer ges såväl en historisk bakgrund… Läs hela